Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

A good general not only sees the way to victory; he also knows when victory is impossible.          

Polybius

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it’s amazing what they can accomplish.          

Sam Walton

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer