Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζουσιν           

Σωκράτης

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.          

John Kenneth Galbraith

Leaders aren’t born, they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal.          

Vince Lombardi

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος