Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΕΑΣΕ

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.          

George Patton

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.          

Max Lucado

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

Συνεργασίες

Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της η ΕΑΣΕ επεδίωξε άριστες σχέσεις και καλή συνεργασία με Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Επιτροπές, Κοινωνικούς Εταίρους και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, καθώς και με Συνδέσμους, Φορείς και Οργανώσεις που περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.