Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

Leadership is the capacity to translate vision into reality.          

Warren Bennis

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

Men make history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better.          

Harry S. Truman

A cowardly leader is the most dangerous of men.          

Stephen King

Photo Gallery