Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership is the capacity to translate vision into reality.          

Warren Bennis

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

Anyone can hold the helm when the sea is calm.          

Publilius Syrus

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.          

John Maxwell

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Photo Gallery