Η ΕΑΣΕ στο πλευρό του δικτύου CSR Hellas συνυπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020.

Η ΕΑΣΕ, ως υποστηρικτής δράσεων για την ανάδειξη της επιχειρηματικής υπευθυνότητας και των δράσεων ΕΚΕ, στηρίζει έμπρακτα τις δράσεις του δικτύου CSR HELLAS, συνυπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020 και αναλαμβάνοντας τη δέσμευση προώθησης των αξιών της διακήρυξης σε όλα τα μέλη της.
Η Διακήρυξη 2020, είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας του δικτύου CSR HELLAS με άλλα 42 εθνικά Δίκτυα ΕΚΕ χωρών της Ευρώπης, υπό τον συντονισμό του CSR Europe και η οποία ανακοινώθηκε επίσημα τον Ιούνιο του 2015 στο Μιλάνο στο πλαίσιο του EXPO MILANO 2015.
Στο πλαίσιο συνεργασίας ΕΑΣΕ και δικτύου  CSR HELLAS, συμφωνήθηκε ότι από κοινού θα εργασθούν προκειμένου:
  • Να αποτελέσει η απασχολησιμότητα και η ένταξη προτεραιότητα των διοικητικών συμβουλίων, της διοίκησης και των αλυσίδων αξίας.
  • Να κινητοποιηθούν οι εταιρίες – μέλη ώστε να εμπλακούν ενεργά ως αφοσιωμένοι συνεργάτες στην ανάπτυξη των κοινωνιών, των πόλεων και των περιφερειών και να εφαρμόσουν νέες μεθόδους αειφόρου παραγωγής, κατανάλωσης και τρόπου ζωής.
  • Να τεθεί η διαφάνεια και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο της επιχειρηματικής συμπεριφοράς.