Με πρωτοβουλία της Ομάδας Συμβολής στην Καταπολέμηση της Ανεργίας των Νέων πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2015 στα γραφεία της ΕΑΣΕ, συνάντηση των μελών όπου παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» που αφορούν σε δύο δράσεις οι οποίες δίνουν την ευκαιρία σε νέους να βρουν εργασία, να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και να ενσωματωθούν στον κόσμο των επιχειρήσεων με αποτελεσματικό τρόπο από την πρώτη μέρα (job ready), ταιριάζοντας τις ικανότητες και δεξιότητές τους με τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η συνεργασία:
α. με τη Συμμαχία για την Εργασία - ένα  πρόγραμμα μέρος της πρωτοβουλίας PARES της Ε.Ε.- το οποίο στοχεύει να βοηθήσει τους νέους απόφοιτους τεχνικών σχολών να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και
β. με το ReGeneration - ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης υπό την αιγίδα του World Economic Forum Global Shapers Athens Hub.

Οι εταιρίες που θα προσλάβουν εργαζόμενους μέσω του προγράμματος «Συμμαχία για την Εργασία» θα καλύψουν ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με εξαιρετικούς απόφοιτους τεχνικών σχολών, οι οποίοι, πέρα από την τεχνική τους εκπαίδευση, έχουν επιλεγεί μέσα από σύγχρονες και αξιόπιστες διαδικασίες αξιολόγησης και στη συνέχεια θα παρακολουθούνται συμβουλευτικά, ώστε να παραμείνουν σ’ αυτήν αποτελεσματικά.

Οι εταιρίες που θα προσλάβουν ασκούμενους μέσω του προγράμματος ReGeneration θα καλύψουν ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με high caliber πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι θα έχουν περάσει μία απαιτητική διαδικασία επιλογής και στη συνέχεια, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Συμμετέχοντας στα προγράμματα, κάθε εταιρία ενισχύει το CSR προφίλ της, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη μάχη κατά της νεανικής ανεργίας, μαζί με άλλες αξιόλογες εταιρίες.

To πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία» είναι σε εξέλιξη μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2015.

Δείτε την παρουσίαση εδώ.