23  θέσεις εργασίας σε ισάριθμους νέους προσέφερε μέχρι τώρα το πρόγραμμα της ΕΑΣΕ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΕΑΣΕ πιστή στη δέσμευσή της να συνδράμει  στην καταπολέμηση της Ανεργίας των νέων και θέλοντας να δώσει το παράδειγμα, επέλεξε να προσλάβει μία υποψήφια από το πρόγραμμα Regeneration που εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» δίνοντας την ευκαιρία να πραγματοποιήσει 6μηνη πρακτική άσκηση επ’ αμοιβή. Στόχος ήταν να συμβάλει και η ίδια η ΕΑΣΕ στη δημιουργία προϋποθέσεων απόκτησης  εξειδικευμένης επαγγελματικής γνώσης, ενίσχυσης της κατάρτισης και ανάπτυξης κρίσιμων δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων που αναζητούν δουλειά.  
Ευχαριστούμε πολύ όλα μέλη που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσμα της ΕΑΣΕ προχωρώντας σε προσλήψεις στις εταιρίες που διοικούν συνολικά 23 νέων ανθρώπων, επιδεικνύοντας έτσι ισχυρό κοινωνικό προφίλ και υποστηρίζοντας έμπρακτα τη μάχη κατά της νεανικής ανεργίας.
Οι προσπάθειες εκ μέρους της Ομάδας Δράσης της ΕΑΣΕ θα συνεχιστούν με στόχο ολοένα και περισσότεροι νέοι να βρουν τον δρόμο τους προς την αγορά εργασίας.