Η ΕΑΣΕ, ως φορέας ανάπτυξης, δημιουργίας, παραγωγικότητας και συνεργασίας εκφράζει κι εκπροσωπεί το ανώτατο επαγγελματικό μάνατζμεντ της χώρας από το 1986 έως σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται μεθοδικά για τη βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου εργασίας των ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και, παράλληλα, με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και τις θέσεις που διατυπώνει, επιχειρεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Εφέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια από την ίδρυση της ΕΑΣΕ.  Είναι μια σημαντική επέτειος για τον Οργανισμό μας, που προσπαθεί κι αναπτύσσεται διαρκώς, συγκεντρώνοντας στους κόλπους της ένα αξιόλογο δυναμικό διευθυντικών στελεχών, με μεγάλη σημασία κι επιρροή στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι του τόπου.

Σκοπός μας αυτή την τριετία, είναι με υπευθυνότητα και δυναμισμό, να οικοδομήσουμε  έναν νέο, ακόμη πιο δημιουργικό κύκλο δραστηριοτήτων και ενεργειών, προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο προς όφελος της οικονομίας και των κοινωνικών ομάδων, έχοντας ως στόχο να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία στα μέλη μας σε κάθε επίπεδο: γνώσεις, βέλτιστες πρακτικές και κοινωνική δικτύωση.

Ως Πρόεδρος, εκφράζοντας και τη βούληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμεύομαι να δίνουμε πάντα τον καλύτερο εαυτό μας για την επιτυχία των σκοπών και του οράματος της ΕΑΣΕ και των μελών της, να επιδιώκουμε πάντα να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις, να καινοτομούμε, να καλλιεργούμε τον προβληματισμό, να διευκολύνουμε τη δικτύωση και συνεργασία των μελών μας, δυναμώνοντας περαιτέρω την οικογένεια της ΕΑΣΕ.

Η δύναμη της ΕΑΣΕ είναι οι άνθρωποί της. Είναι τα μέλη της, οι συνεργάτες, οι φίλοι, το ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι μαζί, οικοδομούμε το σήμερα και το αύριο αυτού του Οργανισμού.

Χρόνια πολλά, δημιουργικά, καινοτόμα και παραγωγικά στην οικογένεια της ΕΑΣΕ.

Βασίλης Ραμπάτ

Πρόεδρος ΔΣΔιαβάστε εδώ το αναλυτικό έντυπο των Στόχων και των Πυλώνων Δράσης.