Άνοδο στις 136 μονάδες σημείωσε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2013, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.340 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 19/06/2013 έως 04/07/2013.

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ανήλθε στις 136 μονάδες συνεχίζοντας την ανοδική πορεία του. Η αυξητική τάση του δείκτη αποτυπώνει τη συνεχή βελτίωση του οικονομικού κλίματος μεταξύ των ηγετών των επιχειρήσεων, γεγονός με ιδιαίτερα σημαντική επίδραση στη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη διαμόρφωση θετικών προσδοκιών ανάπτυξης σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τα αποτελέσματα ανά τάξη μεγέθους δείχνουν βελτίωση του κλίματος σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current Status Index) συνεχίζει την ανοδική πορεία του με ταχύτερο ρυθμό έναντι του δείκτη προσδοκιών.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 2ο τρίμηνο του 2013:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε αξιόλογη άνοδο και διαμορφώθηκε στις 196 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρεί ότι βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση της χώρας έναντι του περασμένου έτους ανήλθε σε 37% έναντι 16% το προηγούμενο τρίμηνο. Θετικές είναι οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας ένα έτος μετά, γεγονός που αποτυπώνεται στην αύξηση του δείκτη στις 203 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί το επόμενο έτος αυξήθηκε σε 48% από 42% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε στις 134 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη  έναντι του περασμένου έτους αυξήθηκε σε 17% από 9% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου συνέχισε  την ανοδική πορεία και ανήλθε στις 172 μονάδες. Οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξοι έναντι των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

Βελτιώνεται συνεχώς το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των CEOs σχετικά με την τρέχουσα πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν, με τον δείκτη να αυξάνεται στις 96 μονάδες. Τέσσερις στους δέκα  CEOs δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιριών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν. Συγκρατημένη είναι η άνοδος του δείκτη προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρίας τους το επόμενο έτος. Ήδη το 57% των CEOs θεωρούν ότι η μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν θα είναι καλύτερη από την τρέχουσα. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 143 μονάδες έναντι 139 το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσε νέα άνοδο και διαμορφώθηκε στις 99 μονάδες έναντι 86 το προηγούμενο τρίμηνο. Ένας στους πέντε CEOs δήλωσε ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη της επιχείρησης που διοικεί ήταν υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών συνέχισε την ανοδική πορεία αλλά με μικρότερο ρυθμό και διαμορφώθηκε στις 127 μονάδες. Ένας στους τρεις CEOs πολύ μεγάλων επιχειρήσεων δηλώνει ότι η επενδυτική δαπάνη στην επιχείρηση που διοικεί θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο.

Ο δείκτης για την τρέχουσα απασχόληση αυξήθηκε στις 71 μονάδες έναντι 63 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δήλωσε ότι αυξήθηκε η απασχόληση των επιχειρήσεών τους ανήλθε σε 27% (έναντι 20% το προηγούμενο τρίμηνο), ενώ αυξάνεται σε 33% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε άνοδο στις 120 μονάδες έναντι 109 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Ένας στους τέσσερις CEOs δηλώνει ότι το επόμενο έτος η απασχόληση στην εταιρία που διοικεί θα είναι αυξημένη.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους σχετικά με την επίδραση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στις χρηματοδοτικές ροές προς τις επιχειρήσεις και τη μείωση του Φ.Π.Α. σε κατηγορίες δαπανών όπως η εστίαση. Για το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης, το 49% των CEOs πιστεύουν ότι θα σημειωθεί μικρή αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, ενώ το άλλο 50% πιστεύει ότι αυτές θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι πιο αισιόδοξοι δηλώνοντας σε ποσοστό 59% ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση των χρηματοδοτήσεων. Σχετικά με τη μείωση του Φ.Π.Α. σε κατηγορίες δαπανών που έχουν σχέση με τον Τουρισμό, όπως η εστίαση, το 65% των CEOs συμφωνεί με τη μείωση και μόνο το 13% διαφωνεί.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ & Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ICAP Νικήτα Κωνσταντέλλου

 «Ο δείκτης οικονομικού κλίματος το 2ο τρίμηνο του 2013 σημείωσε νέα αύξηση στις 136 μονάδες έναντι 124 το προηγούμενο τρίμηνο συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία. Η θετική εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει την εδραιωμένη πεποίθηση μεταξύ των CEOs ότι οι επιχειρήσεις που διοικούν και η Ελληνική οικονομία βρίσκονται σε μια φάση προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών που θα οδηγήσουν σύντομα σε ορθολογική και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα θετικό γεγονός είναι ότι σχεδόν έξι στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι μετά από ένα χρόνο η οικονομική κατάσταση των εταιρειών που διοικούν θα είναι καλύτερη από την τωρινή. Διχασμένοι, ωστόσο, εμφανίζονται οι CEOs σχετικά με τα αποτελέσματα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αφού ένας στους δύο πιστεύει ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση των χρηματοδοτήσεων, έναντι των υπολοίπων που θεωρούν ότι θα παραμείνουν στα τωρινά χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, το 65% των CEOs, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχουν για τον τουρισμό δαπάνες όπως η εστίαση, είναι σύμφωνοι με τη μείωση του Φ.Π.Α., συνεκτιμώντας παράλληλα και τους δημοσιονομικούς στόχους αύξησης των φορολογικών εσόδων.»

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, πατήστε εδώ.