ΕΑΣΕ / ICAP CEO Index

Βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος το δεύτερο τρίμηνο του 2016

  • Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, αποτυπώνοντας το θετικό κλίμα από την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος που συμφωνήθηκε με τους δανειστές.
  • Οι έξι στους δέκα CEOs είναι διχασμένοι σχετικά με την επίδραση που θα έχει στην οικονομία το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς κάποιοι θεωρούν ότι θα έχει θετική επίδραση και άλλοι πιστεύουν ότι η επίδραση θα είναι αρνητική. Παράλληλα, σχεδόν έξι στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι στους επόμενους 18 μήνες στην εγχώρια αγορά εργασίας θα δημιουργηθούν μεν νέες ευκαιρίες και ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη, αλλά σε μικρό βαθμό.

Στις 123 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2016, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 15/06/2016 έως 30/06/2016.  

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 123 μονάδες. Η επαναφορά του δείκτη στην ανοδική τάση που είχε διαμορφωθεί, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο θετικό κλίμα από την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος που συμφωνήθηκε με τους δανειστές παρά την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από την έκβαση του δημοψηφίσματος στην Μ.Βρετανία. Παράλληλα οι CEOs εκφράζουν τον προβληματισμό τους για ζητήματα όπως η διαχείριση των “κόκκινων” δανείων και οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας ειδικότερα των εξειδικευμένων στελεχών που έχουν καθοριστική επίδραση στην οικονομία. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει ανοδική πορεία του δείκτη στις μικρές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ο δείκτης παρέμεινε σχεδόν στάσιμος. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε αύξηση και διαμορφώθηκε στις 114 μονάδες έναντι 103 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) κινήθηκε ανοδικά στις 132 μονάδες έναντι 124 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.  

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 2ο τρίμηνο του 2016:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε αξιόλογη άνοδο και διαμορφώθηκε στις 134 μονάδες έναντι 114 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, αυξήθηκε σε 10% έναντι 2% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε  μειώθηκε σε 67% έναντι 80% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά σημείωσε άνοδο στις 143 μονάδες έναντι 126 του προηγούμενου τριμήνου. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 16% έναντι 10% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις βελτιώθηκε στις 123 μονάδες έναντι 113 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν αυξήθηκε σε 8%, έναντι 3% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε άνοδο στις 136 μονάδες έναντι 124 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 18% (έναντι 12% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό που αυξάνεται σε 26% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών παρουσίασε άνοδο στις 108 μονάδες έναντι 100 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν, διαμορφώθηκε σε 41% ποσοστό που αυξάνεται σε 48% για τους CEOs των υπηρεσιών και σε 54% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε αύξηση στις 128 μονάδες έναντι 119 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση ανήλθε σε 43%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 51% και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 48%.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε βελτίωση στις 103 μονάδες έναντι 92 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 22%, το οποίο αυξάνεται σε 27% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών σημείωσε μικρή άνοδο στις 126 μονάδες έναντι 124 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, ανήλθε σε 24%, το οποίο  αυξάνεται σε 44% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε άνοδο στις 104 μονάδες έναντι 96 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι αυξημένος σε σύγκριση με ένα έτος πριν, ανήλθε σε 35%, ενώ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυξάνεται σε 46%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε οριακή άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις 128 μονάδες. Το 25% των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε 37% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν την άποψη τους για την επίδραση στην οικονομία από το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Το 28% των CEOs συμφωνεί ότι η επίδραση στην οικονομία θα είναι θετική, μερίδιο που αυξάνεται σε 38% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Αντίθετα, το 30% των CEOs πιστεύει ότι η επίδραση θα είναι αρνητική, ποσοστό που αυξάνεται σε 35% μεταξύ των CEOs βιομηχανικών επιχειρήσεων. Το υπόλοιπο 42% των CEOs θεωρεί ότι δεν θα έχει ούτε θετική αλλά ούτε και αρνητική επίδραση. Ένας καθοριστικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη, είναι η ζήτηση στην εγχώρια αγορά εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη. Οι CEOs ερωτήθηκαν για το θέμα αυτό και σε ποσοστό 56%, που αυξάνεται σε 73% για τους CEOs πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, δήλωσαν ότι στους επόμενους 18 μήνες θα δημιουργηθούν στην εγχώρια αγορά εργασίας νέες ευκαιρίες και ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη, αλλά σε μικρό βαθμό. Αντίθετα μόνο το 2% των CEOs πιστεύει ότι η ζήτηση εξειδικευμένων στελεχών θα είναι ικανοποιητική. Παράλληλα το 42% θεωρεί ότι στο επόμενο διάστημα δεν θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες και πρόσθετη ζήτηση.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ & Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ICAP Νικήτα Κωνσταντέλλου

 «Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2ο τρίμηνο του 2016 σημείωσε αξιόλογη άνοδο και διαμορφώθηκε στις 123 μονάδες έναντι 114 του προηγούμενου τριμήνου. Σημαντική συμβολή στην άνοδο του δείκτη είχε η πρόσφατη ολοκλήρωση της αξιολόγησης του νέου προγράμματος, που τερματίζει μια περίοδο αβεβαιότητας. Ωστόσο, παραμένει καθοριστικής σημασίας η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων χωρίς αναβολές και καθυστερήσεις που θα οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας. Ένας στους τρείς CEOs πιστεύει ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των δανείων θα επιδράσει θετικά στην οικονομία ενώ παράλληλα πάνω από τους μισούς CEOs πιστεύουν ότι την επόμενη περίοδο θα δημιουργηθεί στην αγορά, έστω σε μικρό βαθμό, ζήτηση εξειδικευμένων στελεχών, που είναι ένας σημαντικός δείκτης ότι η οικονομία έχει εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά.»

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε εδώ για το απ’ ευθείας link.