Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 ενώ παράλληλα εκφράζεται η ανησυχία των CEOs για πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Εννιά στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι η πολιτική κατάσταση μέχρι τις εθνικές εκλογές θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή εμπλοκές στις  μεταρρυθμίσεις. Τρείς στους τέσσερις CEOs συμφωνούν απολύτως ότι η μείωση της φορολογίας είναι βασικό προαπαιτούμενο για την οικονομική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, στις 160 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2014, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 2.340 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 17/06/2014 έως 02/07/2014.

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το δεύτερο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στις 160 μονάδες σημειώνοντας μικρή άνοδο. Η συνεχιζόμενη αισιοδοξία των CEOs για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας έχει ήδη αποτυπωθεί στο προηγούμενο τρίμηνο. Στο τρέχον τρίμηνο οι CEOs εξακολουθούν να υποστηρίζουν με σταθερότητα τις απόψεις τους για την μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, εκφράζοντας ωστόσο την ανησυχία τους για τις πιθανές επιδράσεις της πολιτικής κατάστασης μέχρι την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, γεγονός που επιβράδυνε την ανοδική πορεία του γενικού δείκτη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει συνεχιζόμενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφεται στασιμότητα. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) διαμορφώθηκε στις 148 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών αυξήθηκε στις 172 μονάδες.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 2ο τρίμηνο του 2014:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε μικρή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 237 μονάδες έναντι 234 το προηγούμενο τρίμηνο. Μικρή διαφοροποίηση καταγράφεται στις βιομηχανίες και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες ο δείκτης αυξήθηκε περισσότερο έναντι των υπολοίπων. Το 61% των CEOs εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος, ποσοστό που είναι ελαφρώς μικρότερο έναντι του προηγούμενου τριμήνου (65%). Ο δείκτης σημείωσε μικρή κάμψη στις 225 μονάδες έναντι 229 του προηγούμενου τριμήνου. Περισσότερο αισιόδοξοι έναντι των λοιπών μεγεθών εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων (69%) και  λιγότερο αισιόδοξοι οι CEOs των βιομηχανιών (55%).

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 170 μονάδες έναντι 156 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη  έναντι του περασμένου έτους αυξήθηκε σε 30% (έναντι 21% το προηγούμενο τρίμηνο). Οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες εκφράζοντας σε ποσοστό 42% την εκτίμηση τους ότι η τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε βελτίωση στις 195 μονάδες έναντι 188 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι CEOs των υπηρεσιών και των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι έναντι των λοιπών αφού το 56% θεωρεί ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή.

Το συνεχιζόμενο θετικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των CEOs σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων που διοικούν, οδήγησε σε αύξηση του δείκτη στις 127 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 55%, σημειώνοντας μικρή άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου (52%). Βελτίωση καταγράφεται και στον δείκτη προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος. Ο δείκτης αυξήθηκε στις 159 μονάδες έναντι 155 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων διαφοροποιούνται έναντι των υπολοίπων αφού σε ποσοστό 76% πιστεύουν ότι η μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν θα είναι καλύτερη από την τρέχουσα.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρέμεινε στάσιμος στις 113 μονάδες. Οι CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων δήλωσαν σε ποσοστό 31%, που είναι υψηλότερο έναντι των υπολοίπων τομέων, ότι  η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών συνέχισε την ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε στις 141 μονάδες. Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων διαφοροποιούνται αισθητά έναντι των υπολοίπων αφού σε ποσοστό 47% δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης συνέχισε την ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε στις 95 μονάδες έναντι 85 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων δηλώνουν σε ποσοστό 47% ότι η απασχόληση των επιχειρήσεων τους αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μερίδιο σημαντικά υψηλότερο έναντι των λοιπών μεγεθών. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε κάμψη και διαμορφώθηκε στις 140 μονάδες έναντι 142 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι προσδοκίες των CEOs πολύ μεγάλων επιχειρήσεων διαφοροποιούνται έναντι των λοιπών μεγεθών δηλώνοντας σε ποσοστό 42% ότι το επόμενο έτος η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση της πολιτικής κατάστασης μέχρι την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, στην πορεία των μεταρρυθμίσεων-προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας. Το 70% των CEOs ανησυχούν ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ενώ το 18% πιστεύει ότι η επίδραση θα είναι αρνητική, σε βαθμό που θα τεθεί σε κίνδυνο η πορεία της ελληνικής οικονομίας.  Αντίθετα μόνο το 12% θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν απρόσκοπτα. Ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά είναι η φορολογική επιβάρυνση. Οι CEOs σε ποσοστό 74% συμφωνούν απολύτως ότι η μείωση της φορολογίας είναι βασικό προαπαιτούμενο για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, ενώ το 25% συμφωνούν κατά ένα μέρος. Αντίθετα το μερίδιο των CEOs που διαφωνούν είναι πάρα πολύ μικρό και διαμορφώνεται σε μόλις 1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 87% των CEOs πολύ μεγάλων επιχειρήσεων εκφράζουν την απόλυτη συμφωνία τους στην μείωση της φορολογίας ως προαπαιτούμενο οικονομικής ανάπτυξης, ποσοστό πολύ υψηλότερο έναντι των λοιπών μεγεθών.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ & Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ICAP Νικήτα Κωνσταντέλλου

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2ο τρίμηνο του 2014 συνέχισε την ανοδική πορεία και ανήλθε στις 160 μονάδες έναντι 156 του προηγούμενου τριμήνου. Η άνοδος αποτυπώνει την σταθερή και αποφασιστική στάση των CEOs στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας και την επάνοδο της σε αναπτυξιακή τροχιά. Παράλληλα όμως εκφράζουν την ανησυχία τους για την πιθανή αρνητική επίδραση της πολιτικής κατάστασης την περίοδο που διανύουμε. Εννιά στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι μέχρι την πραγματοποίηση των εθνικών εκλογών θα εμφανιστούν καθυστερήσεις (70%) ή κίνδυνοι (18%) στην μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα οι CEOs στην συντριπτική τους πλειοψηφία συμφωνούν απόλυτα (74%) ή μερικώς (25%) ότι για να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη είναι απαραίτητη η μείωση της φορολογίας.»

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε πατήστε εδώ για το απ’ ευθείας link.