ΕΑΣΕ / ICAP CEO Index

Πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος το πρώτο τρίμηνο του 2016


  • Πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2016, αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία της αξιολόγησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και την ανησυχία των CEOs για την επίδραση στην οικονομία των προτεινόμενων μέτρων αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης.
  • Εννιά στους δέκα CEOs συμφωνούν ότι οι υψηλοί συντελεστές φορολόγησης των μισθωτών αποτελούν αντικίνητρο τόσο για την διακράτηση όσο και τον επαναπατρισμό από το εξωτερικό των αξιόλογων και επιτυχημένων στελεχών. Επιπλέον η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs πιστεύουν ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει έντονα η χώρα το τελευταίο διάστημα θα έχει αρνητική επίδραση στον τουρισμό και την ελληνική οικονομία.

Στις 114 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 1ο τρίμηνο του 2016, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 18/03/2016 έως 05/04/2016.  

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το πρώτο τρίμηνο του 2016 σημείωσε πτώση και διαμορφώθηκε στις 114 μονάδες. Η δυσμενής εξέλιξη του δείκτη οφείλεται στην αβεβαιότητα για την πορεία της αξιολόγησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκε και στα εμφανιζόμενα σημεία τριβής με τους δανειστές που παρατείνουν την ολοκλήρωση της. Επιπλέον οι CEOs ανησυχούν για τα προτεινόμενα μέτρα αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης που έχουν αρνητική επίδραση στην οικονομία. Παράλληλα εκφράζονται φόβοι για αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος και των σημαντικών εμποδίων που συναντά η αντιμετώπιση του. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει καθοδική πορεία του δείκτη στις μικρές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ο δείκτης σημείωσε άνοδο. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε κάμψη και διαμορφώθηκε στις 103 μονάδες έναντι 106 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) κινήθηκε και αυτός καθοδικά στις 124 μονάδες έναντι 134 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.  

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 1ο τρίμηνο του 2016:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε οριακή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 114 μονάδες έναντι 113 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, μειώθηκε σε 2% έναντι 4% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε μειώθηκε σε 80% έναντι 82% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά σημείωσε μεγάλη πτώση στις 126 μονάδες έναντι 157 του προηγούμενου τριμήνου. Ένας στους δύο CEOs πιστεύει ότι η χώρα σε ένα έτος θα είναι σε δυσμενέστερη κατάσταση από σήμερα. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 10% έναντι 23% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μειώθηκε στις 113 μονάδες έναντι 119 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν μειώθηκε σε 3% (έναντι 9% το προηγούμενο τρίμηνο). Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε αξιόλογη πτώση στις 124 μονάδες έναντι 142 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 12% (έναντι 21% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό που αυξάνεται σε 19% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών παρουσίασε μικρή μείωση στις 100 μονάδες έναντι 103 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 38% ποσοστό που αυξάνεται σε 62% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε πτώση στις 119 μονάδες έναντι 128 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση ανήλθε σε 38%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 54%.  

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε μείωση στις 92 μονάδες έναντι 97 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 21%, το οποίο αυξάνεται σε 38% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών αντίθετα σημείωσε αύξηση στις 124 μονάδες έναντι 118 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, ανήλθε σε 27%, το οποίο  αυξάνεται σε 54% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε οριακή πτώση κατά μια μονάδα και διαμορφώθηκε στις 96 μονάδες έναντι 97 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι αυξημένος σε σύγκριση με ένα έτος πριν παρέμεινε σταθερό έναντι του προηγούμενου τριμήνου σε 32%, ενώ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυξάνεται σε 46%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρέμεινε σταθερός έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις 127 μονάδες. Το 26% των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε 46% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν την άποψη τους για την επίδραση των υψηλών συντελεστών φορολόγησης μισθωτών στην διακράτηση των επιτυχημένων στελεχών στη χώρα και των επαναπατρισμό Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό. Εννιά στους δέκα CEOs συμφωνούν ότι οι υψηλοί συντελεστές φορολόγησης αποτελούν αντικίνητρο τόσο για την διακράτηση όσο και τον επαναπατρισμό των στελεχών. Μόνο το 4% των CEOs πιστεύουν ότι δεν αποτελούν αντικίνητρο, ενώ το 6% θεωρούν ότι έχουν ουδέτερη επίδραση. Το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονο μεταναστευτικό πρόβλημα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει επιδράσεις στον τουρισμό, τομέα με υψηλή συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Το 84% των CEOs πιστεύουν ότι το γεγονός αυτό θα επηρεάσει αρνητικά ως πολύ αρνητικά τον Ελληνικό τουρισμό και κατ’ επέκταση την Ελληνική οικονομία. Ωστόσο το 16% των CEOs θεωρεί ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στον τουρισμό και την οικονομία της χώρας.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ & Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ICAP Νικήτα Κωνσταντέλλου

 «Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 1ο τρίμηνο του 2016 σημείωσε κάμψη και διαμορφώθηκε στις 114 μονάδες έναντι 120 του προηγούμενου τριμήνου. Η δυσμενής πορεία του δείκτη αποτυπώνει τον έντονο προβληματισμό και ανησυχία των CEOs τόσο για την παρατεταμένη περίοδο αξιολόγησης του συμφωνηθέντος με τους δανειστές προγράμματος μεταρρυθμίσεων, που καθηλώνει την οικονομία σε κατάσταση ύφεσης, όσο και για τα προτεινόμενα από την Ελληνική πλευρά φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα, που επιβαρύνουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.  Επιπρόσθετα, το 90% των CEOs δηλώνουν ότι οι ιδιαίτερα μεγάλοι συντελεστές φορολόγησης θα λειτουργήσουν ως αντικίνητρο τόσο για την διακράτηση των πετυχημένων στελεχών όσο και για την βελτίωση της παραγωγικότητας που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Παράλληλα το 84% των CEOs πιστεύει ότι οι δραματικές εξελίξεις και οι σημαντικές δυσκολίες στη διαχείριση των πρόσφατων μεταναστευτικών ροών θα έχουν αρνητική επίδραση στον τουρισμό και την ελληνική οικονομία γενικότερα».

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το website της ΕΑΣΕ www.ease.gr ή πατήστε εδώ για το απ’ ευθείας link.
--------------------------------
 
ΤΕΛΟΣ
    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΣΕ, κα Έφη Πίντζου, τηλ. 2106894323/4, [email protected]
2106894323