ΕΑΣΕ / ICAP CEO Index
Οριακή βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος το τρίτο τρίμηνο του 2016


•    Οριακή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2016, αποτυπώνοντας τις συγκρατημένες προσδοκίες των  CEOs λόγω των εκκρεμοτήτων στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων.
•    Οι επτά στους δέκα CEOs συμφωνούν ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας θα είναι μέτρια αποτελεσματική από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων). Παράλληλα σχεδόν έξι στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι οι λόγοι παραμονής σε ισχύ των capital controls κατά ένα μέρος έχουν εκλείψει.

Στις 125 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 3ο τρίμηνο του 2016, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 27/09/2016 έως 10/10/2016.  

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το τρίτο τρίμηνο του 2016 σημείωσε οριακή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 125 μονάδες. Η μικρή άνοδος του δείκτη αποτυπώνει τις συγκρατημένες προσδοκίες των  CEOs λόγω των εκκρεμοτήτων στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος που συμφωνήθηκε με τους δανειστές, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα οι CEOs θεωρούν ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας θα είναι μέτρια αποτελεσματική από τον νέο φορέα διαχείρισης, το υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει στασιμότητα του δείκτη στις μικρές μεσαίες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις ο δείκτης σημείωσε άνοδο. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε οριακή αύξηση και διαμορφώθηκε στις 115 μονάδες έναντι 114 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε μικρή άνοδο στις 134 μονάδες έναντι 132 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.  

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 3ο τρίμηνο του 2016:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 138 μονάδες έναντι 134 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο έναντι του προηγούμενου τρίμηνου, ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε  μειώθηκε σε 64% έναντι 67% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε μείωση στις 137 μονάδες έναντι 143 του προηγούμενου τριμήνου. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 13% έναντι 16% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις βελτιώθηκε στις 128 μονάδες έναντι 123 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν αυξήθηκε ελάχιστα και διαμορφώθηκε σε 9%, έναντι 8% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε νέα άνοδο στις 142 μονάδες έναντι 136 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή παρέμεινε σταθερό έναντι του προηγούμενου τρίμηνου σε 18%, ποσοστό που αυξάνεται σε 25% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων και σε 22% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών παρουσίασε άνοδο στις 112 μονάδες έναντι 108 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν, διαμορφώθηκε σε 44% ποσοστό που αυξάνεται σε 51% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε αύξηση στις 131 μονάδες έναντι 128 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση ανήλθε σε 44%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 55%.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε κάμψη στις 101 μονάδες έναντι 103 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 24%, ποσοστό που αυξάνεται σε 33% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών σημείωσε μικρή άνοδο στις 129 μονάδες έναντι 126 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, ανήλθε σε 31%, το οποίο  αυξάνεται σε 41% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε πτώση στις 98 μονάδες έναντι 104 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι αυξημένος σε σύγκριση με ένα έτος πριν, ανήλθε σε 34%, ενώ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυξάνεται σε 43%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε μικρή άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις 133 μονάδες. Το 32% των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε 35% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν την άποψη τους για την αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων). Το 70% των CEOs συμφωνεί ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας θα είναι μέτρια αποτελεσματική. Ωστόσο το 15% πιστεύει ότι η δημόσια περιουσία θα αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, ποσοστό που αυξάνεται σε 22% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Αντίθετα με την πλειοψηφία, το υπόλοιπο 15% των CEOs θεωρεί ότι δεν θα είναι καθόλου αποτελεσματική η αξιοποίηση από το Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων. Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον για το αν έχουν εκλείψει οι λόγοι παραμονής σε ισχύ των capital controls. Το 12% των CEOs θεωρεί ότι οι λόγοι παραμονής έχουν εκλείψει, το 56% πιστεύει ότι οι λόγοι έχουν εκλείψει κατά ένα μέρος και το υπόλοιπο 32% δηλώνει ότι οι λόγοι υφίστανται ακόμα. Διαπιστώνονται ωστόσο διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι  CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων δηλώνουν σε ποσοστό 67% ότι έχουν εκλείψει κατά ένα μέρος οι λόγοι παραμονής των capital controls, ποσοστό που μειώνεται σε 55% για τους CEOs μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το 34% των CEOs μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι λόγοι ύπαρξης των capital controls δεν έχουν εκλείψει, ποσοστό που μειώνεται σε 20% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ & Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ICAP Νικήτα Κωνσταντέλλου

 «Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2016 σημείωσε μικρή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 125 μονάδες έναντι 123 του προηγούμενου τριμήνου. Η εξέλιξη του δείκτη εκφράζει την στασιμότητα και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών μέτρων πολιτικής που θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα εντός και εκτός της Ελλάδος και θα οδηγήσουν σε ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας. Παράλληλα επτά στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι ο νέος φορέας, το υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, θα είναι μέτρια αποτελεσματικός στην διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Σχετικά με το σημαντικό ζήτημα της παραμονής σε ισχύ των capital controls, είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν έξι στους δέκα CEOs θεωρούν ότι κατά ένα μέρος οι λόγοι παραμονής τους δεν υφίστανται πλέον».

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το website της ΕΑΣΕ www.ease.gr ή πατήστε εδώ για το απ’ ευθείας link.