Συνεχίζεται η άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2021

  • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο τρίτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε νέα αύξηση έναντι του προηγούμενου τριμήνου.   
  • Σχεδόν επτά στους δέκα CEOs δήλωσαν ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ έξι στους δέκα πιστεύουν ότι η Ελληνική Οικονομία θα απειληθεί από τις ανατιμήσεις σε ενέργεια και βασικά καταναλωτικά αγαθά.

 Στις 188 μονάδες αυξήθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 3ο τρίμηνο του 2021, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 13/9/2021 – 3/10/2021.  

 

Το τρίτο τρίμηνο του 2021 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) αυξήθηκε στις 188 μονάδες. Η άνοδος του δείκτη οφείλεται στην συνεχιζόμενη αισιοδοξία για την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας. Η αισιοδοξία ωστόσο των CEOs είναι συγκρατημένη λόγω της εμφάνισης στην παγκόσμια οικονομία ανοδικών τάσεων στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων οι οποίες ενδεχομένως να προκαλέσουν πληθωριστικές πιέσεις και προβλήματα σε διάφορους κλάδους της οικονομίας και στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει αύξηση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο στις 179 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) βελτιώθηκε στις 197 μονάδες.


Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 3ο τρίμηνο του 2021:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε αύξηση στις 265 μονάδες έναντι 233 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν αυξήθηκε σε 79% έναντι 57% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε σε 5% έναντι 15% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε μικρή άνοδο στις 247 μονάδες έναντι 244 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 78%, ποσοστό που αυξάνεται σε 85% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.


Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αυξήθηκε στις 221 μονάδες έναντι 206 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν αυξήθηκε σε 60% έναντι 53% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 82% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 73% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε άνοδο στις 224 μονάδες έναντι 209 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 71%, ποσοστό που αυξάνεται σε 83% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.


Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών συνέχισε την ανοδική του πορεία και αυξήθηκε στις 158 μονάδες έναντι 135 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 78% έναντι 61% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος αυξήθηκε στις 175 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 79% ποσοστό που αυξάνεται σε 89% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.


Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 136 μονάδες έναντι 124 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 37% έναντι 29% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε αξιόλογη βελτίωση στις 171 μονάδες έναντι 152 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο διαμορφώθηκε σε 54%, μερίδιο που αυξάνεται σε 64% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.


Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε άνοδο στις 117 μονάδες έναντι 108 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 46%, ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 58% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης αυξήθηκε στις 167 μονάδες έναντι 155 του προηγούμενου τριμήνου. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά ανήλθε σε 54%, ποσοστό που αυξάνεται σε 64% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.


Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους αν οι ανοδικές τάσεις στο ενεργειακό κόστος θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων.  

Το 65% των CEOs δήλωσε ότι πράγματι η άνοδος του κόστους ενέργειας θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ποσοστό που αυξάνεται σε 81% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Το 27% των CEOs πιστεύουν ότι θα επηρεάσει κατά ένα μέρος στην ανταγωνιστικότητα, ενώ το 8% θεωρούν ότι η ανταγωνιστικότητα δεν θα επηρεαστεί, ποσοστό που αυξάνεται σε 14% για τις εμπορικές επιχειρήσεις.


Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον για το αν οι ανατιμήσεις σε ενέργεια και βασικά καταναλωτικά αγαθά θα ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις και θα απειλήσουν την Ελληνική Οικονομία. Το 56% των CEOs θεωρούν ότι πράγματι θα πληγεί η Ελληνική οικονομία, ποσοστό που αυξάνεται σημαντικά σε 69% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα CEOs δήλωσαν ότι η Ελληνική Οικονομία θα απειληθεί κατά ένα μέρος, ενώ το 7% πιστεύουν ότι οι ανατιμήσεις σε ενέργεια και βασικά καταναλωτικά αγαθά δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την Ελληνική Οικονομία. 

  

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ, κ. Βασίλη Ραμπάτ:

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2021 σημείωσε νέα άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Η αύξηση του δείκτη ενσωματώνει την θετική εικόνα που έχουν οι CEOs για τις τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία, καθώς και τις προσδοκίες τους για ανάκαμψη παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα που προκαλεί η πανδημία τα οποία ωστόσο είναι διαχειρίσιμα και αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά. Παράλληλα η πλειοψηφία των CEOs θεωρεί ότι η ανοδική τάση των ενεργειακών προϊόντων θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ επιπλέον η ταυτόχρονη αύξηση τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών θα  έχει αρνητικές συνέπειες για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας.»  

 

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε πατήστε εδώ για το απ’ ευθείας link.