Συνεχίζεται η άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2019

Νέα άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο τρίτο τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών και εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους στην κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής.
 
Περισσότερο από τους μισούς CEOs πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες διαπραγματεύσεων για την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, υπερτερώντας έναντι αυτών που θεωρούν ότι οι δυνατότητες είναι μικρές. Παράλληλα με την ίδια περίπου αναλογία πλειοψηφούν οι CEOs που δηλώνουν ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά.


Στις 186 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 3ο τρίμηνο του 2019, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 16/09/2019 μέχρι 30/09/2019.  

Το τρίτο τρίμηνο του 2019 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) σημείωσε νέα άνοδο και διαμορφώθηκε στις 186 μονάδες έναντι 171 το προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος του δείκτη οφείλεται στην συνέχιση και ενίσχυση του θετικού κλίματος που διαμορφώθηκε μετά τις Εθνικές εκλογές και τις προσδοκίες για σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι CEOs αξιολογούν θετικά τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης, θεωρώντας ότι θα οδηγήσουν την οικονομία σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει βελτίωση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο στις 173 μονάδες έναντι 151 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) βελτιώθηκε στις 198 μονάδες έναντι 190 του προηγούμενου τριμήνου.    

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 3ο τρίμηνο του 2019:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε σημαντική άνοδο στις 264 μονάδες έναντι 208 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 73%. Πολύ πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 90% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά αυξήθηκε στις 254 μονάδες έναντι 245 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 86%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι αυξημένο σε 93%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 201 μονάδες έναντι 174 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε σε 42%, ποσοστό που αυξάνεται σε 62% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης αυξήθηκε στις 222 μονάδες έναντι 216 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 71%, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 76% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών μετά από 3 συνεχόμενα τρίμηνα καθοδική πορείας, σημείωσε άνοδο στις 137 μονάδες έναντι 123 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 60%, ποσοστό που αυξάνεται σε 69% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 178 μονάδες έναντι 170 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 83%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 86%.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 138 μονάδες έναντι 134 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 48% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε νέα άνοδο και διαμορφώθηκε στις 169 μονάδες έναντι 158 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 54%, ποσοστό που αυξάνεται σε 62% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε αύξηση στις 126 μονάδες έναντι 118 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 51%, ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 59% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε άνοδο στις 169 μονάδες έναντι 160 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 58%, ποσοστό που αυξάνεται σε 67% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 66% για τους CEOs επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις για την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Το 56% των CEOs θεωρεί ότι οι διαπραγματευτικές δυνατότητες της Ελλάδος είναι μεγάλες, ποσοστό που αυξάνεται σε 64% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Αντίθετα το 42% των CEOs  πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει μικρές δυνατότητες διαπραγμάτευσης για την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων.

Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για το αν έχει βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ελλάδα. Το 53% των CEOs συμφωνούν ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει βελτιωθεί σημαντικά, ποσοστό ωστόσο που μειώνεται σε 43% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων. Αντίθετα το 45% των CEOs θεωρούν ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει σημειώσει μικρή βελτίωση. Οι CEOs που πιστεύουν ότι δεν υπήρξε καμία βελτίωση αποτελούν μειοψηφία, ενώ το ποσοστό τους στο σύνολο ανέρχεται σε 2%.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ κ. Βασίλη Ραμπάτ:
«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2019, αυξήθηκε με ταχύ ρυθμό ανεβαίνοντας στις 186 μονάδες έναντι 171 του προηγούμενου τριμήνου. Η έντονα ανοδική τάση οφείλεται στην αισιοδοξία των CEOs ότι η νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές θα αντιστρέψει το κλίμα στασιμότητας και με τολμηρές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ταχύτερη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Πάνω από τους μισούς CEOs εκτιμούν ότι η Ελλάδα έχει υψηλές διαπραγματευτικές δυνατότητες προς την κατεύθυνση της μείωσης των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ παράλληλα πιστεύουν ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ελλάδα.»


Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το website της ΕΑΣΕ www.ease.gr ή πατήστε εδώ για το απ’ ευθείας link.