Νέα άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος το τρίτο τρίμηνο του 2017 

  • Νέα άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2017, αποτυπώνοντας τις θετικές προσδοκίες των CEOs για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας.
  • Έξι στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι είναι μέτρια η πιθανότητα νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ενώ με την ίδια αναλογία δηλώνουν ότι η ελληνική οικονομία είναι ελάχιστα ανοικτή στις ξένες επενδύσεις. Παράλληλα τέσσερις στους δέκα CEOs θεωρούν ότι το καθεστώς εποπτείας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2018, θα έχει θετικές επιδράσεις στην οικονομία και μόνο ένας στους τέσσερις πιστεύει για το αντίθετο.

Στις 147 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 3ο τρίμηνο του 2017, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 14/09/2017 έως 26/09/2017.  

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το τρίτο τρίμηνο του 2017 συνέχισε την ανοδική του πορεία και διαμορφώθηκε στις 147 μονάδες. Η σημαντική βελτίωση του δείκτη, οφείλεται στις θετικές προσδοκίες των CEOs για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας που στηρίζονται στην εδραιωμένη πεποίθηση για περιορισμό της αβεβαιότητας στις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις υπό την προϋπόθεση της ευρύτερης αποδοχής των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές ως την μόνη διέξοδο για την επάνοδο της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά  μεγέθους δείχνει σημαντική άνοδο του δείκτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε αξιόλογη άνοδο και διαμορφώθηκε στις 140 μονάδες έναντι 121 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε νέα αύξηση στις 154 μονάδες έναντι 145 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου. 

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 3ο τρίμηνο του 2017:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε σημαντική άνοδο και διαμορφώθηκε στις 187 μονάδες έναντι 150 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, αυξήθηκε σε 23% έναντι 11% του προηγούμενου τρίμηνου, ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε  μειώθηκε σε 28% έναντι 52% το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 35% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι βελτιωμένη. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε νέα άνοδο στις 177 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 31%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων αυξάνεται σε 45%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 155 μονάδες έναντι 131 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε σε 22%, ποσοστό που αυξάνεται σε 26% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και σε 33% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε αύξηση στις 168 μονάδες έναντι 154 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή αυξήθηκε σε 36%, ποσοστό που αυξάνεται σε 52% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών ανήλθε στις 118 μονάδες έναντι 99 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 48%, ποσοστό που αυξάνεται σε 65% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 141 μονάδες έναντι 131 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση αυξήθηκε σε 53% έναντι 46% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων με ποσοστό 72%.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 123 μονάδες έναντι 105 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 36%, ποσοστό που αυξάνεται σε 43% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών ωστόσο παρουσίασε συγκρατημένη άνοδο και διαμορφώθηκε στις 138 μονάδες έναντι 133 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, αυξήθηκε σε 35% έναντι 31% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης αντίθετα με τους προηγούμενους δείκτες παρέμεινε στάσιμος στις 117 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν, ανήλθε σε 47%, ενώ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό είναι αυξημένο σε 58%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε μικρή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες. Το 38% των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε 52% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν την άποψη τους για την επίδραση που θα έχει στην Ελληνική οικονομία το καθεστώς εποπτείας που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε μέχρι την αποπληρωμή του 75% των δανείων που έχει λάβει. Τέσσερις στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι θα έχει θετική επίδραση ενώ ένας στους τρείς ούτε θετική ούτε αρνητική. Αντίθετα ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι το καθεστώς εποπτείας θα έχει αρνητική επίδραση στην Ελληνική οικονομία. Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων όπου ένας στους δύο θεωρεί ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι θετικές. Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον για το αν η ελληνική οικονομία είναι πιο ανοικτή στις ξένες στις ξένες επενδύσεις. Έξι στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι η ελληνική οικονομία είναι ελάχιστα ανοικτή στις ξένες επενδύσεις. Το 36% των CEOs  θεωρεί ότι δεν είναι και τόσο ανοικτή, ενώ μόνο το 5% δηλώνει ότι είναι αρκετά ανοικτή στις ξένες επενδύσεις. Ένα σημαντικό ζήτημα για την Ελληνική οικονομία είναι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην ερώτηση για την πιθανότητα νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών σχεδόν ένας στους τρείς CEOs θεωρεί ότι υπάρχουν υψηλές πιθανότητες ανακεφαλαιοποίησης, ενώ έξι στους δέκα εκτιμούν ότι η πιθανότητα είναι μέτρια. Ελάχιστο είναι το ποσοστό των CEOs 5% που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να απαιτηθεί νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ & Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ICAP Νικήτα Κωνσταντέλλου

 «Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2017 συνέχισε την ανοδική πορεία και ανήλθε στις 147 μονάδες έναντι 133 του προηγούμενου τριμήνου. Η σημαντική βελτίωση του δείκτη οφείλεται στις θετικές προσδοκίες που έχουν διαμορφωθεί μεταξύ των CEOs σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, η υλοποίηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας. Έξι στους δέκα CEOs πιστεύει ότι είναι μέτρια η πιθανότητα νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα δυστυχώς είναι ελάχιστα ανοικτή στις ξένες επενδύσεις που στις σημερινές συνθήκες περιορισμένων διαθέσιμων εγχώριων κεφαλαίων είναι σημαντική διέξοδος και ευκαιρία για την μελλοντική ανάπτυξης της χώρας. Σημαντικό εύρημα είναι επίσης ότι τέσσερις στους δέκα CEOs (πιθανότατα γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα) πιστεύουν ότι η συνέχιση της εποπτείας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2018 θα λειτουργήσει θετικά για την Ελληνική οικονομία». 

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το website της ΕΑΣΕ www.ease.gr ή πατήστε εδώ για το απ’ ευθείας link