Άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος το Β’ τρίμηνο 2017

Μικρή ως καμία πιθανότητα για ελάφρυνση του χρέους

εντός του 2018, λέει η πλειοψηφία των ερωτηθέντων CEOs  

  • Άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs καταγράφηκε στο B’ τρίμηνο του 2017, αποτυπώνοντας τις θετικές εξελίξεις που αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, με την προϋπόθεση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων.
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει μικρή ως καμία πιθανότητα να επιτύχει ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018. Παράλληλα περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα CEOs θεωρούν ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα προβληματικά δάνεια, ενώ το 54% των CEOs πιστεύει ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει στις αγορές εντός του 2018.

Στις 133 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2017, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 20/06/2017 έως 03/07/2017.  

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το B’ τρίμηνο του 2017 βελτιώθηκε και ανήλθε στις 133 μονάδες. Η βελτίωση του δείκτη και η επάνοδος του στην ανοδική τάση που είχε διαμορφωθεί κατά το 2016, οφείλεται στις θετικές αλλά συγκρατημένες προσδοκίες των CEOs μετά την τερματισμό της παρατεταμένης περιόδου διαπραγματεύσεων με τους δανειστές και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, με την προϋπόθεση της εφαρμογής του προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει αξιόλογη άνοδο του δείκτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε συγκρατημένη άνοδο και διαμορφώθηκε στις 121 μονάδες έναντι 116 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε αισθητή βελτίωση στις 145 μονάδες έναντι 132 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το B’ τρίμηνο του 2017:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 150 μονάδες έναντι 128 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, αυξήθηκε σε 11% έναντι 5% του προηγούμενου τρίμηνου, ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε  μειώθηκε σε 52% έναντι 69% το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 19% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι βελτιωμένη. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε αξιόλογη άνοδο στις 168 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 29%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων αυξάνεται σε 42%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε μικρή μείωση στις 131 μονάδες έναντι 134 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε σε 13%, ποσοστό που αυξάνεται σε 22% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης αντίθετα σημείωσε αξιόλογη αύξηση στις 154 μονάδες έναντι 140 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή αυξήθηκε σε 26%, έναντι 18% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών παρέμεινε σχεδόν στάσιμος και ανήλθε στις 99 μονάδες έναντι 100 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 36%, ποσοστό που αυξάνεται σε 53% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 131 μονάδες έναντι 122 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση αυξήθηκε αισθητά σε 45% έναντι 36% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων με ποσοστό 67%.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε νέα μείωση στις 105 μονάδες έναντι 109 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 24%, ποσοστό που αυξάνεται σε 33% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών αντίθετα βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στις 133 μονάδες έναντι 116 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, αυξήθηκε σε 31% έναντι 21% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης αντίθετα με τους προηγούμενους δείκτες σημείωσε νέα άνοδο στις 117 μονάδες έναντι 110 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι αυξημένος σε σύγκριση με ένα έτος πριν, ανήλθε σε 43%, ενώ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυξάνεται σε 47%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρέμεινε σχεδόν στάσιμος και διαμορφώθηκε στις 140 μονάδες. Το 36% των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε 50% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν την άποψη τους για τις πιθανότητες που έχει η Ελλάδα να επιτύχει ελάφρυνση του χρέους μέσα στο 2018. Έξι στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι η Ελλάδα έχει μικρή πιθανότητα ελάφρυνσης του χρέους εντός του 2018, ενώ επιπλέον ένας στους τρεις πιστεύει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Ωστόσο το 4% των CEOs θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ελάφρυνσης του χρέους, ποσοστό που αυξάνεται σε 11% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον για το αν οι τράπεζες είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο των αυξανόμενων προβληματικών δανείων. Το 23% των CEOs είναι βέβαιοι ότι οι τράπεζες μπορούν να αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα προβληματικά δάνεια, ενώ αντίθετα το 45% θεωρεί ότι δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Παράλληλα το 32% του  συνόλου των CEOs θεωρούν ότι θα απαιτηθεί νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ποσοστό ωστόσο που μειώνεται στο 20% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα σημαντικό θέμα για την Ελληνική οικονομία είναι η χρονική περίοδος που η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει στις αγορές για να χρηματοδοτήσει το χρέος της. Σύμφωνα με το 44% των CEOs η Ελλάδα δεν θα καταφέρει τελικά να βγει στις αγορές, ποσοστό που μειώνεται αισθητά σε 36% για τους CEOs  των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι διαφοροποιούνται έναντι των υπολοίπων μεγεθών. Παράλληλα το 54% των CEOs  αισιοδοξεί ότι μέσα στο 2018 η Ελλάδα θα βγει στις αγορές, ποσοστό που αυξάνεται σε 64% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Δήλωση Προέδρου ΕΑΣΕ & Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ICAP Νικήτα Κωνσταντέλλου

 «Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2ο τρίμηνο του 2017 μετά από την πρόσκαιρη κάμψη στο 1ο τρίμηνο του 2017 επανήλθε σε ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε στις 133 μονάδες έναντι 124 του προηγούμενου τριμήνου. Η θετική εξέλιξη του δείκτη εκφράζει τις προσδοκίες των CEOs για την νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αλλά ταυτόχρονα και τις σκέψεις τους για τις αυξημένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές και πρέπει να εφαρμοστεί ώστε η Ελληνική οικονομία να παραμείνει αξιόπιστη διεθνώς και παράλληλα να ξεφύγει από την στασιμότητα μπαίνοντας σε τροχιά ανάπτυξης. Η πλειοψηφία των CEOs πιστεύει ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες ελάφρυνσης του χρέους εντός του επομένου έτους και επιπλέον οι τράπεζες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά δάνεια, ενώ ενδεχομένως να απαιτηθεί νέα ανακεφαλαιοποίηση. Ένας στους δύο CEOs αισιοδοξεί ότι μέσα στο 2018 η Ελλάδα θα μπορέσει να βγει στις αγορές».

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το website της ΕΑΣΕ www.ease.gr ή πατήστε εδώ για το απ’ ευθείας link.
                                              --------------------------------
                                                                                             ΤΕΛΟΣ
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΣΕ,
 κα Έφη Πίντζου, τηλ. 2106894323/4, [email protected]