Οριακή πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος 

  • Οριακή πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, αποτυπώνοντας στάση αναμονής των CEOs για τη μελλοντική πορεία της Ελληνικής οικονομίας, και το καθεστώς επιτήρησης που θα ισχύσει για την περίοδο μετά το τυπικό τέλος των μνημονίων.
  • Το σύνολο σχεδόν των CEOs δηλώνουν ότι η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεις θα έχει θετική επίδραση στην οικονομία, ενώ παράλληλα το 44% των CEOs θεωρούν ότι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα επιδράσει θετικά στην οικονομία.
Στις 159 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2018, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 15/06/2018 έως 1/07/2018.  

Το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ανακόπηκε η ανοδική πορεία του γενικού δείκτη οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) και διαμορφώθηκε στις 159 μονάδες έναντι 160 το προηγούμενο τρίμηνο. Η οριακή πτώση του δείκτη αποτυπώνει στάση αναμονής των CEOs για τις εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία, η οποία τυπικά βγαίνει από τα μνημόνια, ωστόσο θα παραμείνει υπό καθεστώς επιτήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να εδραιωθούν και να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί, δίχως την εμφάνιση οπισθοδρομήσεων οι οποίες θα εκτρέψουν την οικονομία από τον αναπτυξιακό δρόμο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει οριακή άνοδο του δείκτη στις μεγάλες επιχειρήσεις και πτώση στις μικρομεσαίες και τις πολύ μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε πτώση κατά μία μονάδα και διαμορφώθηκε στις 153 μονάδες έναντι 154 το προηγούμενο τρίμηνο. Παρόμοια και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε μείωση στις 165 μονάδες έναντι 166 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.      

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 2ο τρίμηνο του 2018: 

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε πτώση και διαμορφώθηκε στις 207 μονάδες έναντι 211 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 32% έναντι 33% του προηγούμενου τρίμηνου, ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε  αυξήθηκε σε 16% έναντι 14% το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 48% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι βελτιωμένη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρέμεινε στάσιμος στις 197 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 39%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 55%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο στις 182 μονάδες έναντι 179 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε σε 34%, ποσοστό που αυξάνεται σε 41% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 40% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρέμεινε στάσιμος στις 184 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 41%, ποσοστό που αυξάνεται σε 59% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε πτωτική πορεία και ανήλθε στις 129 μονάδες έναντι 132 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 54%, ποσοστό που αυξάνεται σε 59% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 58% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε και αυτός πτώση στις 149 μονάδες έναντι 153 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 58%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 68%.

Αντίθετα με τους υπόλοιπους δείκτες, ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 128 μονάδες έναντι 125 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 32%, ποσοστό που αυξάνεται σε 43% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών σημείωσε οριακή πτώση και διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες έναντι 146 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 37%, ποσοστό που αυξάνεται σε 41% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης μειώθηκε στις 117 μονάδες έναντι 123 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν ανήλθε σε 46%, ποσοστό το οποίο στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι αυξημένο σε 52%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε πτώση στις 149 μονάδες έναντι 151 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 42%, ποσοστό που αυξάνεται σε 50% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν τη γνώμη τους για την επίδραση στην οικονομία από μια μείωση στη φορολογία των επιχειρήσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs (95%) υποστηρίζουν ότι η επίδραση θα είναι θετική και μόνο το 1% εκφράζει αντίθετη άποψη, ενώ το 4% δεν έχει ούτε θετική ούτε αρνητική άποψη. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι CEOs που διοικούν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν καμία αμφιβολία για τα αποτελέσματα της μείωσης των φόρων στις επιχειρήσεις και σε ποσοστό 100% δηλώνουν ότι η επίδραση θα είναι θετική. 

Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για την επίδραση στην οικονομία από την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Το 44% των CEOs πιστεύουν ότι θα έχει θετική επίδραση, ενώ οι υπόλοιποι είναι μοιρασμένοι εξίσου μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι θα έχει αρνητική επίδραση και αυτών που θεωρούν ότι οι πρόωρες εκλογές θα έχει ουδέτερη επίδραση στην οικονομία. Μεταξύ των CEOs παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, με τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων να υποστηρίζουν την άποψη της θετικής επίδρασης σε ποσοστό 57%.   

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ και Διευθύνοντος Συμβούλου XEROX HELLAS κ. Βασίλη Ραμπάτ
Μετά από ένα μεγάλο διάστημα βελτίωσης και ανόδου, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2ο τρίμηνο του 2018 εμφανίζεται σχεδόν στάσιμος  - γεγονός που, ενδεχομένως, αποτυπώνει στάση αναμονής των CEOs για την περίοδο που θα ακολουθήσει μετά την τυπική ολοκλήρωση των μνημονίων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρξει ένα πλαίσιο εποπτείας για την ουσιαστική διατήρηση και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο, σχεδόν, των CEOs εκφράζουν την άποψη ότι η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων θα έχει αδιαμφισβήτητα θετική επίδραση στην Ελληνική οικονομία».

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το website της ΕΑΣΕ www.ease.gr ή πατήστε εδώ για το απ’ ευθείας link. 

Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει και εκπροσωπεί το ανώτατο επαγγελματικό μάνατζμεντ στην Ελλάδα, με μέλη ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων εταιρειών της χώρας, σε συνεργασία με την ICAP Group, τον μεγαλύτερο όμιλο παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Η έρευνα διεξάγεται κάθε τρίμηνο στα κορυφαία διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων με σκοπό την καταγραφή των εκτιμήσεων τους για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις προβλέψεις τους για το εγγύς μέλλον.