Το έργο του σωματείου «Ακουστήριξη – κίνηση για την προσβασιμότητα κωφών και βαρηκόων με προφορικό λόγο» ενίσχυσε η ΕΑΣΕ με το ποσό των 3.000 ευρώ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία κοινωνικής ευαισθησίας της ΕΑΣΕ προς ένα σωματείο το οποίο έχει κύριο σκοπό να βοηθήσει τα κωφά και βαρήκοα άτομα που έχουν αναπτύξει προφορικό λόγο και δεν χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δρώμενα. Στην ευχαριστήρια επιστολή της προς την ΕΑΣΕ η Πρόεδρος Δ.Σ. της «Ακουστήριξης» Σοφία Κολοτούρου σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η ‘Ακουστήριξη’, μαζί με τη δική σας βοήθεια, προσδοκεί να βοηθήσει κυρίως τα νέα κωφά παιδιά να βγουν από έναν κόσμο σιωπής και να κατακτήσουν την ομιλία και τον ήχο και να ενσωματωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κοινωνία μας. Ευχαριστούμε θερμά την ΕΑΣΕ για την αρωγή και τη στήριξη του έργου μας.»