Το Balkans & Black Sea Cooperation Forum© αφορά σε ετήσιο διεθνές συνέδριο που αποσκοπεί στην ανάδειξη της διασυνοριακής συνεργασίας, των διμερών και πολυμερών σχέσεων, της βιώσιμης ανάπτυξης, της ασφάλειας και της συνεργασίας μεταξύ των 16 χωρών της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας. Το συνέδριο τελεί υπό την υποστήριξη της ΕΑΣΕ και θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες στις 25 & 26 Μαΐου 2017 με τη συμμετοχή σημαντικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, με στόχευση στην εξωστρέφεια και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με αντίστοιχους οργανισμούς και επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.