Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2020, που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση, προβλέπει επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης στο 2.8% για το 2020. Ασφαλώς οι προϋποθέσεις επίτευξης του φιλόδοξου αυτού στόχου είναι απαιτητικές. Η πιο σημαντική εξ αυτών είναι η αποφασιστική ανάκαμψη του ακαθαρίστου σχηματισμού κεφαλαίου (+13.4%) γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να υποστηρίξει και την προβλεπόμενη εκτίναξη της ιδιωτικής κατανάλωσης στο 1.8%. Μια ακόμη σημαντική προϋπόθεση επίτευξης του αναπτυξιακού στόχου είναι η διατήρηση της ίδιας περίπου με εφέτος αυξήσεως των εξαγωγών σε ένα ασταθές και αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό εξωτερικό περιβάλλον.

Είναι φανερό ότι το επόμενο έτος είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την ελληνική οικονομία. Η ΕΑΣΕ θεωρεί ότι όλη η ‘λογική’ του προσχεδίου βασίζεται στην αποφασιστική τόνωση ιδιαιτέρως των ιδιωτικών επενδύσεων (στο +15.8%), γεγονός που αποτελεί ένα στοίχημα όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα για την ελληνική οικονομία. Για να επιτευχθεί  κάτι  τέτοιο πρέπει να περιοριστούν τα διοικητικά εμπόδια, να αρθούν αναχρονιστικοί κανόνες, να περιοριστούν φορολογικά, ενεργειακά και ασφαλιστικά κόστη, να λειτουργήσει με ταχύτερους ρυθμούς η ελληνική δικαιοσύνη, να ρυθμιστούν με επιτυχία και οριστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών, να υπάρξει αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν δείξει ότι αντιλαμβάνονται τα προβλήματα, αλλά και την απολύτως καθοριστική σημασία του ιδιωτικού τομέα και των επενδύσεων ώστε, μεταξύ των άλλων, να πάρει μια ανάσα και η κοινωνία, ιδιαιτέρως μάλιστα η μεσαία τάξη η οποία στήριξε στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τη χώρα.

Η ΕΑΣΕ δηλώνει ότι στη προσπάθεια αυτή για την τόνωση των επενδύσεων θα σταθεί αρωγός όλων των πολιτικών δυνάμεων που θα την στηρίξουν. Στην περίοδο του αβέβαιου κόσμου που διανύουμε και με δεδομένο το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, η αποφασιστική αύξηση των επενδύσεων είναι όρος εθνικής επιβίωσης.