Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

He who has never learned to obey cannot be a good commander.          

Aristotle

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.          

Jim Rohn

A good general not only sees the way to victory; he also knows when victory is impossible.          

Polybius

Δελτία Τύπου