Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them.          

John C. Maxwell

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.          

Friedrich Nietzsche

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

Θέσεις / Απόψεις