Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.          

Tony Blair

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.          

John Maxwell

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον           

Μένανδρος (Γνωμ. Μον.)

Anyone can hold the helm when the sea is calm.          

Publilius Syrus

He who has great power should use it lightly.          

Seneca

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

Δελτία Τύπου