Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.          

Rosalynn Carter

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

Leadership is the capacity to translate vision into reality.          

Warren Bennis

We live in a society obsessed with public opinion. But leadership has never been about popularity.          

Marco Rubio

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.          

Jack Welch

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

Δελτία Τύπου