Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Ανάγκη μεγάλων γνωμών και διανοιών, ίσα και τα ρήματα τίκτει           

Αριστοφάνης

The supreme quality of leadership is integrity.          

Dwight Eisenhower

The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant.          

Max DePree

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

Δελτία Τύπου