Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον           

Μένανδρος (Γνωμ. Μον.)

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.          

General Dwight Eisenhower

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

The very essence of leadership is that you have to have a vision. It’s got to be a vision you articulate clearly and forcefully on every occasion. You can’t blow an uncertain trumpet.          

Reverend Theodore Hesburgh

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.          

Tony Blair

The supreme quality of leadership is integrity.          

Dwight Eisenhower

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

There are three essentials to leadership: humility, clarity and courage.          

Fuchan Yuan

As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.          

Bill Gates

Θέσεις / Απόψεις