Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

I am reminded how hollow the label of leadership sometimes is and how heroic followership can be.          

Warren Bennis

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

To command is to serve, nothing more and nothing less.          

Andre Malraux

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

A cowardly leader is the most dangerous of men.          

Stephen King

Θέσεις / Απόψεις