Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.          

George Patton

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

No man is good enough to govern another man without that other’s consent.          

Abraham Lincoln

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.          

General Dwight Eisenhower

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

There are three essentials to leadership: humility, clarity and courage.          

Fuchan Yuan

He who has great power should use it lightly.          

Seneca

Θέσεις / Απόψεις