Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.          

Tony Blair

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it’s amazing what they can accomplish.          

Sam Walton

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.          

Max Lucado

Θέσεις / Απόψεις