Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.          

Jack Welch

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.          

Bill Gates

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

Θέσεις / Απόψεις