Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.          

Peter Drucker

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.          

John Kenneth Galbraith

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.          

Tony Blair

Θέσεις / Απόψεις