Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.          

John Maxwell

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.          

Peter Drucker

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

A cowardly leader is the most dangerous of men.          

Stephen King

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

Θέσεις / Απόψεις