Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζουσιν           

Σωκράτης

A good general not only sees the way to victory; he also knows when victory is impossible.          

Polybius

A leader is a dealer in hope.          

Napoleon Bonaparte

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

Θέσεις / Απόψεις