Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

The supreme quality of leadership is integrity.          

Dwight Eisenhower

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον           

Μένανδρος (Γνωμ. Μον.)

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.          

Bill Gates

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

Θέσεις / Απόψεις