Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

True leadership lies in guiding others to success. In ensuring that everyone is performing at their best, doing the work they are pledged to do and doing it well.          

Bill Owens

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

He who has never learned to obey cannot be a good commander.          

Aristotle

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.          

Jack Welch

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

Ανακοινώσεις