Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.          

General Colin Powell

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.          

George Patton

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

Τα αποφθέγματα είναι ο σύντομος δρόμος προς πολλή γνώση           

Πλούταρχος

Δελτία Τύπου