Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.          

Rosalynn Carter

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.          

General Dwight Eisenhower

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading, or do things worth the writing.          

Benjamin Franklin

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case.          

Ken Kesey

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

Δελτία Τύπου