Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

Anyone can hold the helm when the sea is calm.          

Publilius Syrus

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

He who has great power should use it lightly.          

Seneca

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

True leadership lies in guiding others to success. In ensuring that everyone is performing at their best, doing the work they are pledged to do and doing it well.          

Bill Owens

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.          

Jim Rohn

Ανακοινώσεις

Παρασκευή 07 Μαΐου 2021

Άρθρο του Συμβούλου Διοίκησης της ΕΑΣΕ: "Εταιρική διακυβέρνηση- Μια επένδυση υψηλής κερδοφορίας"

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μια επένδυση υψηλής κερδοφορίας


του Γιάννη Αναστασόπουλου, Συμβούλου Διοίκησης, ΕΑΣΕ*

Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης των επιχειρήσεων σήμερα είναι η υιοθέτηση των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για τον λόγο αυτόν, ο ν.4706/2020 αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που επιδρά στην εταιρική κουλτούρα, στην αξιοπιστία και τη φήμη και που αυξάνει την αξία της επιχείρησης. Η Εταιρική Διακυβέρνηση  είναι, άλλωστε, ένα θέμα το οποίο υποστηρίζει και προωθεί σθεναρά η ΕΑΣΕ, πιστεύοντας ότι αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών και κατά συνέπεια της ευημερίας των κοινωνιών, ενώ συμμετέχει και στο Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για την αναθεώρηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Όμως, κανένας νόμος δεν μπορεί να δημιουργήσει εταιρική κουλτούρα, παρά μόνο εάν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ενστερνιστούν στην πράξη τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιχειρησιακή λειτουργία τους. Δεν πρέπει δηλαδή να θεωρηθεί ως κανονιστική υποχρέωση, αλλά ως ένα πλαίσιο αρχών που προσδίδει πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρία. Μάλιστα η ΕΑΣΕ υπερθεματίζει τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της εφαρμογής των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και στις εταιρίες του δημοσίου (με την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση), καθώς και την υιοθέτησή τους και από τις μη εισηγμένες εταιρίες, δεδομένου ότι τα οφέλη που θα αποκομίσουν μεσομακροπρόθεσμα είναι τεράστια, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την πιστοληπτική ικανότητά τους.

Ιδανικά, η υιοθέτηση των κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο αυτοδέσμευσης και αυτορρύθμισης για να μην χρειάζονται κυρώσεις και γραφειοκρατικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τα ανώτατα στελέχη μάλιστα πρέπει υποστηρίζουν και να υλοποιούν δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και να αποτελούν τα παραπάνω στοιχεία τομείς αξιολόγησης της εκάστοτε επιχείρησης. Πιστεύω ότι κανένας ικανός επαγγελματίας manager δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη διοίκησης εταιρίας της οποίας το ΔΣ δεν λειτουργεί με ουσιαστική υιοθέτηση των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης!

Η ελληνική επιχειρηματικότητα χρειάζεται ενέσεις αξιοπιστίας για να προσελκύσει κεφάλαια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητάς της. Οι Έλληνες CEOs χρειάζονται αξιοκρατικά, αξιόπιστα και κατηρτισμένα Διοικητικά Συμβούλια για να μπορέσουν να διοικήσουν αποτελεσματικά μια εταιρία. Κι όλοι εμείς θέλουμε μια ισχυρή οικονομία για να τραβήξουμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Η τήρηση των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η βασική προϋπόθεση για την εμπέδωση αυτών των σχέσεων εμπιστοσύνης.

* Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό LEADINGΕΑΣΕ, τεύχος 49, Ιανουάριος- Μάρτιος 2021. Διαβάστε ολόκληρο το τεύχος εδώ.