Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.          

Friedrich Nietzsche

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant.          

Max DePree

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.          

John Maxwell

He who has great power should use it lightly.          

Seneca

Ανακοινώσεις

Παρασκευή 07 Μαΐου 2021

Άρθρο του Συμβούλου Διοίκησης της ΕΑΣΕ: "Εταιρική διακυβέρνηση- Μια επένδυση υψηλής κερδοφορίας"

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μια επένδυση υψηλής κερδοφορίας


του Γιάννη Αναστασόπουλου, Συμβούλου Διοίκησης, ΕΑΣΕ*

Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης των επιχειρήσεων σήμερα είναι η υιοθέτηση των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για τον λόγο αυτόν, ο ν.4706/2020 αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που επιδρά στην εταιρική κουλτούρα, στην αξιοπιστία και τη φήμη και που αυξάνει την αξία της επιχείρησης. Η Εταιρική Διακυβέρνηση  είναι, άλλωστε, ένα θέμα το οποίο υποστηρίζει και προωθεί σθεναρά η ΕΑΣΕ, πιστεύοντας ότι αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών και κατά συνέπεια της ευημερίας των κοινωνιών, ενώ συμμετέχει και στο Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για την αναθεώρηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Όμως, κανένας νόμος δεν μπορεί να δημιουργήσει εταιρική κουλτούρα, παρά μόνο εάν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ενστερνιστούν στην πράξη τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιχειρησιακή λειτουργία τους. Δεν πρέπει δηλαδή να θεωρηθεί ως κανονιστική υποχρέωση, αλλά ως ένα πλαίσιο αρχών που προσδίδει πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρία. Μάλιστα η ΕΑΣΕ υπερθεματίζει τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της εφαρμογής των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και στις εταιρίες του δημοσίου (με την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση), καθώς και την υιοθέτησή τους και από τις μη εισηγμένες εταιρίες, δεδομένου ότι τα οφέλη που θα αποκομίσουν μεσομακροπρόθεσμα είναι τεράστια, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την πιστοληπτική ικανότητά τους.

Ιδανικά, η υιοθέτηση των κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο αυτοδέσμευσης και αυτορρύθμισης για να μην χρειάζονται κυρώσεις και γραφειοκρατικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τα ανώτατα στελέχη μάλιστα πρέπει υποστηρίζουν και να υλοποιούν δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και να αποτελούν τα παραπάνω στοιχεία τομείς αξιολόγησης της εκάστοτε επιχείρησης. Πιστεύω ότι κανένας ικανός επαγγελματίας manager δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη διοίκησης εταιρίας της οποίας το ΔΣ δεν λειτουργεί με ουσιαστική υιοθέτηση των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης!

Η ελληνική επιχειρηματικότητα χρειάζεται ενέσεις αξιοπιστίας για να προσελκύσει κεφάλαια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητάς της. Οι Έλληνες CEOs χρειάζονται αξιοκρατικά, αξιόπιστα και κατηρτισμένα Διοικητικά Συμβούλια για να μπορέσουν να διοικήσουν αποτελεσματικά μια εταιρία. Κι όλοι εμείς θέλουμε μια ισχυρή οικονομία για να τραβήξουμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Η τήρηση των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η βασική προϋπόθεση για την εμπέδωση αυτών των σχέσεων εμπιστοσύνης.

* Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό LEADINGΕΑΣΕ, τεύχος 49, Ιανουάριος- Μάρτιος 2021. Διαβάστε ολόκληρο το τεύχος εδώ.