Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.          

John Maxwell

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.          

Peter Drucker

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

CALENDAR TIMELINE

για το έτος
Όλα
Επιλέξτε τύπο εκδήλωσης

ΜΑΙΟΣ

 

#EASEwebinars: Ενέργεια: Προκλήσεις για το μέλλον

Ο σύγχρονος ηγέτης πρέπει να γνωρίζει ποια στοιχεία του μίγματος ικανοτήτων της ομάδας του χρειάζεται να αξιοποιήσει κάθε φορά, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Ειλικρίνεια, διορατικότητα, προσαρμοστικότητα, κατανόηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών και επιμονή είναι βασικά χαρακτηριστικά μιας δυνατής ομάδας.

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, ήταν καλεσμένος ομιλητής στο webinar της ΕΑΣΕ με τίτλο: "Ενέργεια: Προκλήσεις για το μέλλον".

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ. Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΣΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX Hellas.