Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.          

Peter Drucker

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

A good general not only sees the way to victory; he also knows when victory is impossible.          

Polybius

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

CALENDAR TIMELINE

για το έτος
Όλα
Επιλέξτε τύπο εκδήλωσης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

 

#EASEwebinars: Oι μεγάλες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά που αλλάζουν το επιχειρείν μας

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, τα μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το webinar με τίτλο: «Oι μεγάλες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά που αλλάζουν το επιχειρείν μας» με ομιλήτρια την κα. Αγνή Αλίκη Μαριακάκη, ψυχολόγο - κοινωνική ερευνήτρια και Διευθύντρια της εταιρίας έρευνας αγοράς, MindSearch. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε εκτενής αναφορά στην πανδημία, τις επιβεβλημένες κοινωνικές αποστάσεις και την απρόβλεπτη -μέχρι τώρα- συμπεριφορά του ιού Covid-19 καθώς και στους τρόπους με τους οποίους τα παραπάνω μεταβάλλουν τον κοινωνικό καμβά, τις πολιτισμικές βάσεις και εν τέλει επιδρούν καταλυτικά στον τρόπο που οι καταναλωτές σκέφτονται, αποφασίζουν και επιλέγουν.

Στον διάλογο που ακολούθησε με τα μέλη της ΕΑΣΕ, συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα χρειαστεί να μεταβληθεί και τελικά να προσαρμοστεί το επιχειρείν στα νέα δεδομένα. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κα. Μαρίκα Λάμπρου, Αντιπρόεδρος, ΕΑΣΕ, Senior Business Advisor και μέλος ΔΣ ΔΕΠΑ, Entersoft και Focus Bari.