Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

I am endlessly fascinated that playing football is considered a training ground for leadership, but raising children isn’t.          

Dee Dee Myers

He who has never learned to obey cannot be a good commander.          

Aristotle

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

Leaders aren’t born, they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal.          

Vince Lombardi

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.          

General Colin Powell

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

Don’t necessarily avoid sharp edges. Occasionally they are necessary to leadership.          

Donald Rumsfeld

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Pension Planning - Υπηρεσία μελέτης συνταξιοδοτικών αναγκών

Σε μια περίοδο που το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας παρουσιάζει δραματικές αλλαγές, η ΕΑΣΕ παρέχει αποκλειστικά στα μέλη της την υπηρεσία Pension Planning της Aon plc, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Aποτελεί μια πολύτιμη υπηρεσία για τα μέλη της ΕΑΣΕ, καθώς προσφέρει εξατομικευμένη μελέτη συνταξιοδοτικών αναγκών. Η χρησιμότητά της είναι προφανής καθώς αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της δημιουργίας εισοδήματος στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Γιατί προχωρήσαμε σ’ αυτή την συνεργασία;

Είναι γεγονός ότι το θέμα «σύνταξη» είναι επίκαιρο και απασχολεί όλους μας, οποιασδήποτε ηλικίας και οικονομικής κατάστασης, οποιουδήποτε φύλου και επαγγέλματος.
Το καθεστώς στο ασφαλιστικό μεταβάλλεται και η κοινωνική σύνταξη βαίνει συνεχώς μειούμενη.
Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τα υψηλόβαθμα στελέχη που, στην ηλικία συνταξιοδότησής τους, το κενό αναπλήρωσης των εισοδημάτων τους, σε σχέση με την κοινωνική σύνταξη που θα λάβουν, είναι δυσανάλογα τεράστιο.

Η ΕΑΣΕ, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των μελών της για υποστήριξη στο σημαντικό αυτό τομέα της ζωής τους, εξασφάλισε κατ’αποκλειστικότητα την υπηρεσία Pension Planning δωρεάν και χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση σε συνεργασία με την Aon, πολυεθνικό οργανισμό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων.

Μέσω του Pension Planning τα μέλη της ΕΑΣΕ μπορούν να προσδιορίσουν πόσο κοστίζει ο τρόπος ζωής κατά τη συνταξιοδότησή τους, να διασφαλίσουν τα οικονομικά μέσα για να το πετύχουν και να το διατηρήσουν.
Μια ζωή άνετη στη συνταξιοδότησή τους θα είναι αποτέλεσμα ενός προσεκτικού σχεδιασμού.

Τι είναι η υπηρεσία Pension Planning

Το Pension Planning είναι μία εξατομικευμένη μελέτη που αφορά στη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε για να δημιουργήσουμε το μηνιαίο εισόδημα που χρειαζόμαστε, βάσει των αναγκών και προσδοκιών μας, στην ηλικία που επιθυμούμε να συνταξιοδοτηθούμε.
Η μελέτη του συνταξιοδοτικού σχεδιασμού αποσκοπεί στη διάγνωση και αποτύπωση της συγκεκριμένης ανάγκης παρέχοντας τη δυνατότητα υλοποίησης των αποτελεσμάτων της μελέτης μέσα από τη χρηματοασφαλιστική αγορά.
Το Pension Planning αποτελεί μέρος του Financial Planning.
Η μεθοδολογία του Financial planning ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 στην αμερικανική οικονομική αγορά, με θεαματικά αποτελέσματα σ’ όσους την εφαρμόζουν. Στην Ευρώπη εμφανίστηκε στη δεκαετία του ‘80 ενώ στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα του βήματα το 1995.


Ποια είναι τα οφέλη του Pension  Planning

Η μελέτη αυτή μας βοηθά να αποκτήσουμε μία ρεαλιστική απεικόνιση των οικονομικών ροών κατά την ηλικία της συνταξιοδότησής μας, να δημιουργήσουμε έναν οικονομικό προγραμματισμό και να αποφασίσουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να σιγουρευτούμε ότι θα έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε τις πιθανές πηγές του εισοδήματός μας και να κατανοήσουμε θέματα, όπως η διαχείριση περιουσίας, η φορολογία, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και οι πιθανές αποδόσεις από επενδύσεις, και πώς αυτά τα θέματα επηρεάζουν τις αποταμιευτικές μας ανάγκες.

Πώς εφαρμόζεται το Pension  Planning

Η δημιουργία της εξατομικευμένης μελέτης προϋποθέτει να ακολουθήσουμε τα κάτωθι βήματα για την εκπόνησή της:

1. Προσωπική συνέντευξη
2. Συλλογή/καταγραφή στοιχείων
3. Αποτύπωση παρούσας κατάστασης
4. Εντοπισμός και αναγνώριση της ανάγκης
5. Ολοκλήρωση και παρουσίαση μελέτης
6. Οικονομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελέτης


Η χάραξη στρατηγικής ενός Συνταξιοδοτικού Πλάνου επιβάλλεται να συνοδεύεται από συστηματική παρακολούθηση και επικαιροποίηση των παραμέτρων τους, δεδομένου ότι τόσο οι προσωπικοί στόχοι όσο και οι εξωγενείς παράγοντες (δημοσιονομικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί) μεταβάλλονται.

Η ευθύνη είναι στα χέρια μας. Οι προσωπικές μας αποταμιεύσεις και επενδύσεις, πιθανότατα θα αποτελέσουν μία σημαντική πηγή του εισοδήματός μας κατά τη συνταξιοδότησή μας. Ο σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε πόσα χρήματα χρειάζεται να αποταμιεύσουμε και αν οι προγραμματισμένες οικονομικές μας πηγές είναι αρκετές για να επιτύχουμε τα όνειρά μας σε εκείνα τα χρόνια.

Πρόσθετη Παροχή

The Life Planning: Ολιστική προσέγγιση στο σύνολο αναγκών του πελάτη μας

Η υπηρεσία the Life Planning δεν είναι ένα προϊόν αλλά μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία. Ανήκει στην οικογένεια του Financial Planning και είναι η διαδικασία που διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων ζωής μέσω της ορθής διαχείρισης των οικονομικών.

Μέσω της μεθοδολογίας the Life Planning παρέχονται προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ατομικές- οικογενειακές ανάγκες και επιθυμίες μας.

Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία the Life Planning είναι οι ακόλουθες:

Προστασία Οικογένειας
• Διασφάλιση εισοδήματος
• Διαχείριση υγείας
• Συνταξιοδοτικός σχεδιασμός
• Αποκατάσταση/σπουδές παιδιών
• Εξασφάλιση περιουσίας


Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός στον οποίο στηρίζεται η μελέτη, κατευθύνει και εντάσσει σε ενιαίο πλαίσιο όλες τις χρηματοοικονομικές μας αποφάσεις.

Με τη βοήθεια του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού έχουμε μία καλύτερη εικόνα για την οικονομική μας πορεία και πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς κάθε απόφαση που λαμβάνουμε επηρεάζει τους υπόλοιπους τομείς των οικονομικών μας.
Προβάλλοντας κάθε χρηματοδοτική απόφαση που αφορά στα οικονομικά μας ως μέρος ενός συνόλου, μπορούμε να δούμε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στους στόχους μας. Έτσι μπορούμε να προσαρμοστούμε πιο εύκολα στις διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή μας και να αισθανθούμε σίγουροι ότι η επίτευξη των στόχων μας είναι σωστά δρομολογημένη.

Πολιτική Απορρήτου
Η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των στοιχείων που μας παρέχει ο πελάτης μας, αποτελεί βασική αρχή και δέσμευση της Εταιρίας μας για την εκπόνηση της εξατομικευμένης χρηματοασφαλιστικής μελέτης.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται θεωρούνται ως απολύτως εμπιστευτικές και προστατεύονται, σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δείτε το έντυπο του Προγράμματος.