Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.          

Tony Blair

Don’t necessarily avoid sharp edges. Occasionally they are necessary to leadership.          

Donald Rumsfeld

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.          

Friedrich Nietzsche

Νέα

Κάθε χρόνο η ΕΑΣΕ πραγματοποιεί μια σειράς εκδηλώσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην ανύψωση του επιπέδου του ανώτατου μάνατζμεντ και την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, επιδιώκοντας να είναι πολύτιμος υποστηρικτής και συμπαραστάτης του Γενικού Διευθυντή.