Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.          

Peter Drucker

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

Leadership is the key to 99 percent of all successful efforts.          

Erskine Bowles

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

Leadership is the capacity to translate vision into reality.          

Warren Bennis

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead