Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

Τα αποφθέγματα είναι ο σύντομος δρόμος προς πολλή γνώση           

Πλούταρχος

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

The very essence of leadership is that you have to have a vision. It’s got to be a vision you articulate clearly and forcefully on every occasion. You can’t blow an uncertain trumpet.          

Reverend Theodore Hesburgh

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

He who has never learned to obey cannot be a good commander.          

Aristotle

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

Κατάλογος εταιριών

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας:

View all

Αλφαβητικό ευρετήριο

Αποτελέσματα αναζήτησης για "G"