Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

Ανάγκη μεγάλων γνωμών και διανοιών, ίσα και τα ρήματα τίκτει           

Αριστοφάνης

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

To command is to serve, nothing more and nothing less.          

Andre Malraux

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.          

General Colin Powell

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case.          

Ken Kesey

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

Sitemap