Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον           

Μένανδρος (Γνωμ. Μον.)

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.          

General Dwight Eisenhower

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

Sitemap