Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.          

General Colin Powell

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

The supreme quality of leadership is integrity.          

Dwight Eisenhower

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

We live in a society obsessed with public opinion. But leadership has never been about popularity.          

Marco Rubio

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18