Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

Anyone can hold the helm when the sea is calm.          

Publilius Syrus

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον           

Μένανδρος (Γνωμ. Μον.)

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.          

Max Lucado