Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

Leadership is the capacity to translate vision into reality.          

Warren Bennis

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it’s amazing what they can accomplish.          

Sam Walton

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

Sitemap