Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

No man is good enough to govern another man without that other’s consent.          

Abraham Lincoln

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

To command is to serve, nothing more and nothing less.          

Andre Malraux

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.          

Jim Rohn

There are three essentials to leadership: humility, clarity and courage.          

Fuchan Yuan

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it’s amazing what they can accomplish.          

Sam Walton

Sitemap