Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

A leader is a dealer in hope.          

Napoleon Bonaparte

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

Τα αποφθέγματα είναι ο σύντομος δρόμος προς πολλή γνώση           

Πλούταρχος

Sitemap