Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.          

Jack Welch

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

A cowardly leader is the most dangerous of men.          

Stephen King

The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant.          

Max DePree

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Sitemap