Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον           

Μένανδρος (Γνωμ. Μον.)

He who has never learned to obey cannot be a good commander.          

Aristotle

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

Men make history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better.          

Harry S. Truman

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading, or do things worth the writing.          

Benjamin Franklin

Sitemap