Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

Don’t necessarily avoid sharp edges. Occasionally they are necessary to leadership.          

Donald Rumsfeld

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.          

Friedrich Nietzsche

As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.          

Bill Gates

Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν           

Πλάτων

Sitemap