Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.          

Peter Drucker

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

Leadership is the key to 99 percent of all successful efforts.          

Erskine Bowles

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

Sitemap