Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

Ήκιστα πόλεμος επί ρητοίς χωρεί          

 Θουκυδίδης (Α’122)

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζουσιν           

Σωκράτης

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.          

George Patton

He who has never learned to obey cannot be a good commander.          

Aristotle

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

Sitemap