Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

Leadership is the capacity to translate vision into reality.          

Warren Bennis

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

Ήκιστα πόλεμος επί ρητοίς χωρεί          

 Θουκυδίδης (Α’122)

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

Sitemap