Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.          

Jack Welch

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant.          

Max DePree

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

Sitemap