Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

SITEMAP

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.          

Max Lucado

There are three essentials to leadership: humility, clarity and courage.          

Fuchan Yuan

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Sitemap