Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΕΑΣΕ

Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them.          

John C. Maxwell

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

Leadership is the key to 99 percent of all successful efforts.          

Erskine Bowles

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.          

General Colin Powell

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

Συνεργασίες

Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της η ΕΑΣΕ επεδίωξε άριστες σχέσεις και καλή συνεργασία με Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Επιτροπές, Κοινωνικούς Εταίρους και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, καθώς και με Συνδέσμους, Φορείς και Οργανώσεις που περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.