Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΕΑΣΕ

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

Συνεργασίες

Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της η ΕΑΣΕ επεδίωξε άριστες σχέσεις και καλή συνεργασία με Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Επιτροπές, Κοινωνικούς Εταίρους και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, καθώς και με Συνδέσμους, Φορείς και Οργανώσεις που περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.