Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

We live in a society obsessed with public opinion. But leadership has never been about popularity.          

Marco Rubio

Leaders aren’t born, they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal.          

Vince Lombardi

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

Τας δε των σοφών ανδρών γνώμας αρετή πλουτίζειν τους κεκτημένους           

Σωκράτης

He who has great power should use it lightly.          

Seneca

Photo Gallery