Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.          

General Dwight Eisenhower

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading, or do things worth the writing.          

Benjamin Franklin

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

Men make history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better.          

Harry S. Truman

The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant.          

Max DePree

I am reminded how hollow the label of leadership sometimes is and how heroic followership can be.          

Warren Bennis

Photo Gallery