Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

We live in a society obsessed with public opinion. But leadership has never been about popularity.          

Marco Rubio

Lead me, follow me, or get out of my way.          

General George Patton

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

Leaders aren’t born, they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal.          

Vince Lombardi

Photo Gallery