Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

I am endlessly fascinated that playing football is considered a training ground for leadership, but raising children isn’t.          

Dee Dee Myers

The supreme quality of leadership is integrity.          

Dwight Eisenhower

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

Ήκιστα πόλεμος επί ρητοίς χωρεί          

 Θουκυδίδης (Α’122)

Photo Gallery