Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

Leadership is the capacity to translate vision into reality.          

Warren Bennis

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

A leader is a dealer in hope.          

Napoleon Bonaparte

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.          

John Maxwell