Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.          

Friedrich Nietzsche

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.          

Tony Blair

Lead me, follow me, or get out of my way.          

General George Patton

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.          

George Patton

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead