Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.          

Peter Drucker

He who has great power should use it lightly.          

Seneca

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.          

Friedrich Nietzsche

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela