Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.          

Rosalynn Carter

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.          

General Colin Powell

Θέσεις / Απόψεις